>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U petak, 31. siječnja 2014. u organizaciji Zavoda za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije Križevci održano je predavanje
prof. dr. sc. Ivana Koprića "Potreba, mogućnosti i pravci reforme lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj".

hazu


Kako se već duže vrijeme govori se o potrebi reforme lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, koja se opravdava s jedne strane zahtjevima za racionalnim obavljanjem javnih poslova i potporom razvoju, a s druge decentralizacijom poslova i potrebom preraspodjele javnih prihoda u korist samouprave, u ovoj su zanimljivoj raspravi sudjelovali akademici te gradonačelnik Branko Hrg.
Na predavanju se moglo čuti i kako su mogućnosti za reformu ograničene iz više razloga, a koji su povezani sa sadašnjim ustrojstvom, ali i s nevoljkošću središnje vlasti da u uvjetima krize prepusti značajniji dio odgovornosti i sredstava jedinicama za koje se smatra da nemaju dovoljni kapacitet u upravnom i financijskom smislu preuzeti javne poslove i odgovorno ih obavljati.

Nazad na vrh