>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U utorak 4.ožujka 2014. održao se sastanak Stručnog povjerenstva za koordinaciju izrade projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci.

skola

 Projektant JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb upoznao je zamjenika gradonačelnika Tomislava Katanovića, Dragutina Guzalića, predsjednika Gradskog vijeća, ravnatelja Osnovne škole Dražena Bokana te ostale članove povjerenstva s konačnim prijedlogom na koji su iznesene neke manje primjedbe za koje se očekuje da će u kratkom vremenu biti otklonjene.

Buduća dvorana imat će 3000 metara kvadratnih prostora te pomoćne prostorije, tri manja igrališta, montažne tribine, kuglanu, dvoranu za fitnes, a u sklopu projekta planirana je izgradnja novih vanjskih igrališta, parkiralište te okretište za autobuse.
Dvorana je u potpunosti rađena na principu energetske učinkovitosti te će u njoj biti solarna i fotonaponska instalacija te grijanje na pelete.

Nazad na vrh