>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Obilježavamo Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, dan kada posebnu pažnju pridajemo djelatnicima, aktivistima, dobrovoljnim darivateljima krvi kao i volonterima Hrvatskog crvenog križa. Čestitam vam Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i koristim priliku da vam zahvalim na vašoj humanosti i nesebičnoj pomoći onima kojima je vaša pomoć nužna.
U teškim trenutcima sebe dajete bezrezervno i to je nešto što treba posebno isticati i cijeniti. Hvala vam na tome!

Gradonačelnik
Branko Hrg

ck

Nazad na vrh