>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U Maloj vijećnici Grada Križevaca održana je prva sjednica Kolegija gradonačelnika koju je sazvao gradonačelnik Mario Rajn. Sjednici su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović, potpredsjednici Gradskog vijeća Eduard Krmpotić i Mato Devčić te pročelnici upravnih odjela.

IMG 2588


Na Kolegiju se raspravljalo o odlukama koje će se dostaviti Gradskom vijeću na donošenje, a neke od njih su Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca koju je pobliže pojasnio pročelnik Upravnog odjela za stambeno komunalne djelatnosti Anđelko Nervo.
Pročelnik je pojasnio kako je riječ o točkastim izmjenama Prostornog plana, a čime bi se poslovnim subjektima omogućilo bolje iskorištavanje svog prostora.
Raspravljalo se i o prijenosu prava građenja u korist HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb s obzirom na gradnju 2. kolosijeka željezničke pruge od Dugog Sela, a koja će uključiti i gradnju nadvožnjaka i ostalih objekata preko čestica u vlasništvu Grada. HŽ-u bi se dalo pravo građenja na ovim česticama, a one bi nakon gradnje i dalje bile u vlasništvu Grada.

IMG 2584
Jedna od točaka dnevnog reda bila je i Rasprava o nacrtu Odluke o osnivanju prava građenja u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci. Naime, pročelnik Nervo je objasnio kako je odlagalište Ivančino brdo popunjeno i sanirano tako da je prihvatljivo za okoliš, a s obzirom da Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica još uvijek nije zaživio, Komunalno poduzeće prisiljeno je krenuti u proširenje odlagališta otpada Ivančino brdo. Ovo iziskuje da se Komunalnom poduzeću da pravo građenja, odnosno proširenje Ivančinog brda na čestici koja je u vlasništvu Grada.
Gradonačelnik je na sjednici donio Pravilnik o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike u redovitom programu odgoja i obrazovanja osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Križevaca u školskoj godini 2017./2018. prema kojem će se sufinanciranje odvijati po prošlogodišnjem modelu ovisno o dohodovnom cenzusu po članu obitelji.
Donio je i Odluku o korištenju prostorije u Hrvatskom domu za potrebe Glazbene škole Alberta Štrige kao i Zaključak o sufinanciranju 3. Susreta prijateljstva učenika iz Općine Kočani i Grada Križevaca u „Dječjem odmaralištu Križevci“ u gradu Pagu.

 

 

dan grada 2018

Najava događanja

23Tra
23.04.2018. 16:30 - 19:30
Noć knjige
23Tra
23Tra
23.04.2018. 18:00 - 19:00
Đurđevo pod gorjanskom lipom
1Svi

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh