>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

S ciljem olakšavanja pristupa vodi donesene su VII. Izmjene i dopune općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe na području Grada Križevci, Općina Sveti Ivan Žabno, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Gornja Rijeka.

VIJEST


Prema ovim izmjenama i dopunama za privremeno korištenje usluge javne vodoopskrbe kod postojećih građevina koje se nalaze u postupku legalizacije može se podnijeti zahtjev za privremeni priključak na vodoopskrbnu mrežu.
Za isto je uz zahtjev za privremeni priključak potrebno priložiti i dokaz o vlasništvu, zakonitom posjedu ili pravu gradnje za građevinu za koju se traži priključak te dokaz o predaji zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju.
Cijeli tekst možete preuzeti OVDJE.

Nazad na vrh