>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U Velikoj vijećnici Grada Križevaca održana je 2. sjednica Gradskog vijeća na kojoj su sve odluke donesene jednoglasno. Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović, a prisustvovali su joj potpredsjednici Eduard Krmpotić i Mato Devčić, gradonačelnik Mario Rajn sa zamjenicima Marijem Martinčevićem i Danijelom Šaškom te pročelnici upravnih odjela.

IMG 2712

 


Od najznačajnijih odluka, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prijenosu prava vlasništva u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Odluku o osnivanju prava građenja u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., a dana je i Suglasnost za izmiještanje i polaganje vodovoda i zaštitne cijevi te za izmiještanje i polaganje stupova i voda električne energije radi rješavanja imovinskopravnih odnosa u svrhu rekonstrukcije postojećeg kolosijeka i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica. Donesena je i Odluka o osnivanju prava građenja u korist Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci kao i Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Križevaca.

 

IMG 2693
Između ostalog, doneseno je i Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora Gradskog vijeća kao i Rješenje o imenovanju Odbora za branitelje Domovinskog rata:
Odbor za Statut, Poslovnik i propise: Ivan Majdak (predsjednik), Ana Končurat (potpredsjednica), Goran Hrg, Darko Habdija i Tena Teklić.
Odbor za gospodarstvo i financije: Eduard Krmpotić (predsjednik), Saša Ružić (potpredsjednik), Davor Konfic, Domagoj Horvat i Ivan Šafran.
Odbor za stambeno-komunalne djelatnosti: Igor Frbežar (predsjednik), Stjepan Peršin (potpredsjednik), Damir Špoljar, Mateja Forjan i Domagoj Brunović.
Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport: Dejan Pernjak (predsjednik), Ivica Švagelj (potpredsjednik), Petar Milas, Ante Starčević i Igor Kudeljnjak.
Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob: Mato Devčić (predsjednik), Sanela Stručić (potpredsjednica), Snježana Rožman, Milica Đurđić i Tihomir Komljenović.
Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: Štefica Wolf (predsjednica), Neven Jaki (potpredsjednik), Mihaela Kemenović, Željko Jurković i Tomislav Sukalić.
Odbor za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj: Mihaela Kemenović (predsjednica), Branko Hrg (potpredsjednik), Martina Jeren Šašek, Boris Bošnjak i Željko Jukić.
Odbor za dodjelu javnih priznanja: Jadranka Stručić (predsjednica), Igor Frbežar (potpredsjednik), Stjepan Palijan, Branka Špoljar i Damir Koščak.

Odbor za branitelje Domovinskog rata: Božo Lazar, Željko Topolovec, Mira Palčić, Miljenko Car, Ivan Majdak, Marijan Vuković i Đuro Klopotan.
Donesen je i Zaključak o predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o.

 

Najava događanja

Nema upisanih događanja.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh