>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Građani Grada Križevaca koji ostvaruju različita prava iz gradskog proračuna po osnovi socijalnih potpora, jednokratnih pomoći i ostalog više ne moraju odlaziti u Poreznu upravu po potvrde o prihodima. Naime, Grad Križevci uspostavio je elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom uključivši se u sustav EDIP – evidencija dohodaka i primitaka o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

VIJEST

Na ovaj način prilikom ostvarenja određenih prava iz gradskog proračuna, a za što je potrebno priložiti potvrdu o prihodima, građani više ne moraju odlaziti u Poreznu upravu već određene ovlaštene osobe, uz suglasnost građana, mogu pristupiti podacima Porezne uprave o ostvarenom prihodu u određenom razdoblju. Ovlaštene osobe potpisuju izjavu o čuvanju poslovne tajne, a podaci se koriste isključivo u strogo zakonski određenu svrhu. Ovako će se prava građana ostvarivati na jednostavniji i brži način, te će se smanjiti broj stranaka koje osobno odlaze u Poreznu upravu po potvrde o visini dohodaka i primitaka.

Nazad na vrh