>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U maloj gradskoj vijećnici održana je 2. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrane 22 točke dnevnog reda.

IMG 3902


Među najznačajnijim točkama bilo je razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti tijekom II. tromjesečja 2017. godine na području grada Križevaca koje je podnio načelnik Policijske postaje Križevci Dražen Pečarić istaknuvši kako je smanjen broj kaznenih djela, prometnih nesreća i broj lako povrijeđenih osoba u prometnim nesrećama dok se u odnosu na prošlu godinu povećao broj poginulih osoba na dvije kao i broj prekršaja javnog reda i mira na 18.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Darko Masnec predstavio je Analizu poslovanja poduzetnika i stanja gospodarstva Grada Križevaca u prošloj godini prema kojoj Grad čini 25% gospodarstva Koprivničko-križevačke županije te bilježi porast broja zaposlenih. Ujedno je predstavio i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište ove godine prema kojem su ukupni prihodi iznosili 28.517.745,34 kuna dok su ukupni rashodi iznosili 22.482.725,39 kuna.
Na Kolegiju su razmatrana i Izvješća o ostvarenju financijskih planova svih proračunskih korisnika koja je pobliže predstavio pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti mr.sc. Mladen Tenodi.

IMG 3905
Gradonačelnik je donio Zaključak prema kojem se prihvaća sufinanciranje 20% cijene mjesečne ili polumjesečne putne karte redovnim studentima s prebivalištem na području grada Križevaca u željezničkom prometu na relaciji Križevci – mjesto studiranja te u autobusnom prometu na relacijama od mjesta stanovanja pa do Križevaca i natrag kao i učenicima srednjih škola u željezničkom i autobusnom prometu na svim relacijama koje nisu obuhvaćene subvencijom Koprivničko-križevačke županije, ukoliko se usmjerenje koje su upisali ne provodi u srednjim školama na području grada Križevaca.

IMG 3907
Gradonačelnik je donio i Plan o izmjeni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u 2017. godini na nefinancijskoj imovini osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci prema kojem se zbog neuspješnog postupka javne nabave za sanaciju parketa u sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca sanacija odgađa za sljedeću godinu, a prioritet se ove godine daje uređenju sanitarnih čvorova u školi.
Donesen je i Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju mjerila za stjecanje prava na besplatnu prehranu učenika u školskim kuhinjama osnovnih škola na području Grada kojim će za djecu slabijeg socijalnog stanja Grad plaćati 6,00 kuna po obroku. Donesena je i izmjena Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova nabave udžbenika u školskoj godini 2017/2018. koja se uglavnom odnosi na postupak podnošenja zahtjeva odnosno podnositelji zahtjeva ne moraju odlaziti u Poreznu upravu po Potvrdu o visini dohotka i primitka već mogu potpisati Izjavu o davanju ovlaštenja Gradu za uvid u te podatke putem informacijskog sustava EDIP Porezne uprave.

IMG 3903

Nazad na vrh