>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09, 1/13. i 1/16), gradonačelnik Grada Križevaca donosi

ODLUKU
O POKRETANJU JAVNOG UVIDA U NACRT PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRIŽEVACA
ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE

1. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Križevaca za razdoblje od 2017. do 2022. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, trajat će od 13. rujna 2017. godine do 13. listopada 2017. godine.

2. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Križevaca za razdoblje od 2017. do 2022. godine dostupan je na službenoj Internet stranici Grada Križevaca: www.krizevci.hr.
U navedenom razdoblju, javni uvid osiguran je i u prostorijama Grada Križevaca, ulica I. Z. Dijankovečkoga 12, 48260 Križevci – ured br. 21, svakim radnim danom u vremenu od 11 do 13 sati.

3. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana mogu se, za vrijeme trajanja javnog uvida, upisati u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Grada Križevaca, ulica I. Z. Dijankovečkoga 12, 48260 Križevci. Navedeno je potrebno dostaviti u pisanom obliku s imenom i prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom te priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.

4. Odgovorna osoba u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Križevaca za razdoblje od 2017. do 2022. godine je pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti Grada Križevaca – Anđelko Nervo.

 

Najava događanja

22Svi
22.05.2018. 19:00 - 20:00
Izložba Ane Budija: Kolorit u očima
24Svi
24.05.2018. 18:30 - 27.05.2018. 19:30
10. Dani hrvatskih svetaca i blaženika

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh