>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U Maloj vijećnici Grada Križevaca danas je održana 3. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj se raspravljalo o 19 točaka dnevnog reda.

IMG 5010
Sjednica je započela raspravljanjem o nacrtu prijedloga Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca koju je pobliže predstavio pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti Anđelko Nervo istaknuvši kako su sukladno Zakonu o raspolaganju državnom imovinom u Odluci uvedeni novi pojmovi, te kako od sada ukoliko se nekretnina ne proda nakon 3 provedena postupka javnog natječaja ili proteka 6 mjeseci od prvog kruga prodaje, cijena se može sniziti za 50 posto od procijenjene tržišne vrijednosti.
Nadalje, raspravljalo se i o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  te Odluke o komunalnom doprinosu koje su uvjetovane rekonstrukcijom cesta jer se na taj način podigao njihov rang, a samim time i komunalna naknada.  
Također, među značajnijim točkama bila je i rasprava o nacrtu prijedloga Zaključka o utvrđivanju početne tržišne cijene i uvođenju pravo prvokupa na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Križevaca na području DPU-a Posrednji put u Križevcima. Ovim Zaključkom početna cijena građevinskog zemljišta na Posrednjem putu iznosila bi 30 eura na dijelu s komunalnom infrastrukturom dok bi 20 eura iznosila na dijelu bez komunalne infrastrukture. Također, uvelo bi se i Pravo prvokupa pa tako onaj tko kupi zemljište, a ne izgradi u određenom roku, Grad ima pravo prvokupa tog zemljišta.  Na dijelu koji ima komunalnu infrastrukturu na prodaju su 4 zemljišta dok su na dijelu koji nema komunalnu infrastrukturu na prodaju 5 zemljišta, objasnio je pročelnik Nervo.
Nadalje, raspravljalo se i prijedlogu objedinjene javne nabave  struja i plina za 9 proračunskih korisnika Grada Križevaca u cilju dobivanja što povoljnije cijene.

IMG 5005
Predsjednik Savjeta mladih Grada Križevaca Ivan Augustinčić predstavio je Program rada i financijskog plana Savjeta za 2018. godinu, a za koji je gradonačelnik Mario Rajn istaknuo kako ima punu podršku Grada.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Darko Masnec upoznao je okupljene s Uputama za izradu Proračuna Grada Križevaca za razdoblje 2018.-2020.
Raspravljalo se i o nacrtu prijedloga Javnog poziva za prikupljanje ponuda za suorganizaciju manifestacije „Advent u Križevcima 2017.“ za što je pročelnik Nervo naglasio kako je pokrenuta akcija da se organizira Advent u Križevcima od strane Grada i kako Grad traži suorganizatora koji može biti pravna ili fizička osoba, a manifestacija mora obuhvaćati minimalno sljedeće sadržaje: klizalište, ugostiteljsku ponudu i prigodnu prodaju na otvorenom.
Također, raspravljalo se i o prijedlogu Odluke o raspisivanju Javnog natječaja o povjeravanju komunalnih poslova za komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca te o imenovanju Povjerenstva za provedbu tog postupka i odabir ponuditelja, a u koji su imenovani zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, pročelnica Stručne službe Ana Lukačić-Lojen i voditeljica Ureda za energetsku učinkovitost Ljiljana Stojsavljević Križan.

IMG 5012
Pored brojnih drugih nacrta prijedloga Odluka, raspravljalo se i o Izvedbenom programu zimske službe u zimskom razdoblju 2017/2018 te o Ugovoru o obavljanju zimske službe na području Grada Križevaca.
Sjednicu su pored navedenih prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović, pročelnica Stručne službe Ana Lukačić-Lojen i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti mr.sc. Mladen Tenodi.

Nazad na vrh