>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 3/06. i 1/09), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca


P O Z I V A

pravne i fizičke osobe, građane i druge organizacijske oblike
na podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA GRADA KRIŽEVACA

1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Križevaca,
2. Nagrada za životno djelo,
3. Plaketa Grada Križevaca,
4. Priznanje Grada Križevaca.

VIJEST

 

Počasnim građaninom Grada Križevaca može se proglasiti posebno zaslužna osoba koja je svojim radom dala doprinos gospodarskom, kulturno-povijesnom ili općenito društvenom probitku, odnosno promicanju ugleda i položaja Grada Križevaca, te za razvoj Grada Križevaca ili pojedinih njegovih djelatnosti. Počasnim građaninom može se proglasiti i osoba koja je životom i radom povezana s Gradom Križevcima te je posebno zaslužna za Grad Križevce i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta i samostalnosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima s područja Grada Križevaca za najviše zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca.

Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna postignuća te promicanje znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca te za trajnu, općepriznatu djelatnost kojom se znatno doprinosi razvoju Grada Križevaca.

Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje se za postignute višegodišnje uzorne uspjehe u radu kao i za iznimno postignuće u prethodnoj godini.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati:
a) za pojedince: životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarene rezultate,
b) za pravne osobe: osnovne podatke o ustroju i djelatnosti te ostvarene rezultate
rada.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima Grada Križevaca.

Rok za podnošenje prijedloga je do 20. veljače 2018. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

U Križevcima, 15. siječnja 2018.ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

OBRASCI

Najava događanja

Nema upisanih događanja.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh