>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U Gradskoj upravi održana je 5. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je razmatrano 16 točaka dnevnog reda. Kolegiju su prisustvovali gradonačelnik Mario Rajn sa zamjenikom Danijelom Šaškom, predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović, pročelnica Stručne službe Ana Lukačić-Lojen, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti Anđelko Nervo i član Savjeta mladih Grada Križevaca Marko Martinčević.

IMG 7029

Jedna od važnijih točaka dnevnog reda bila je rasprava o prijedlogu Statutarnih izmjena i dopuna Statuta Grada Križevaca koje je predstavila pročelnica Lojen istaknuvši kako su donesene izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pa je potrebno uskladiti Statut Grada prema tim izmjenama.
Pročelnik Nervo predstavio je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Prema tim odlukama u 2018. na području Grada počet će se prikupljati biorazgradivi otpad, građanima će se podijeliti spremnici sa smeđim poklopcem, a sve u cilju smanjenja količina otpada na odlagalištu i približavanja cilju od 50% izdvojenog sakupljanja otpada.

IMG 7017
Raspravljan je i nacrt prijedloga Odluke o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na biciklističkim stazama, biciklističkom mostu i dionici pristupne ceste do vidikovca u Križevcima u okviru projekta „Cyclo-Net“. Predviđen početak radova je u travnju, trajat će otprilike pet mjeseci, a sam projekt će biti gotov 30. lipnja 2019. godine.
Nadalje, raspravljalo se i o nacrtu prijedloga Prana upravljanja imovinom Grada Križevaca za 2018. godinu te o prijedlogu aktivnosti na održavanju nerazvrstanih cesta. Uz popravak asfaltnih i makadamskih cesta, nogostupa, prometne signalizacije, uređenja autobusnih stajališta i putnih jaraka, u ovoj godini asfaltirat će se odvojak Potočke ulice, zamijeniti drveni most preko potoka Glogovnica u Klisurićima i izraditi armirano-betonska ploča na mostu preko potoka Glogovnica u Donjoj Glogovnici.
Također, Grad Križevci će u suradnji sa Županijskom upravom za ceste zajednički asfaltirati županijsku cestu u dužini od 2000 metara u Velikim Sesvetama, a koja nije obuhvaćena projektom modernizacije nerazvrstane ceste Male Sesvete – Velike Sesvete. Podsjetimo, zahvaljujući tom projektu modernizacije ceste Male Sesvete - Velike Sesvete, asfaltirat će se dionica dužine oko 5 kilometara, a vrijednost projekta je 4,7 milijuna kuna.

IMG 7023
Razmatran je i zahtjev tvrtke GRAD-KOM d.o.o. za produljenje roka izvođenja radova izgradnje pješačke staze u Gornjim Križevčinama jer zbog niskih temperatura nisu u mogućnosti obaviti poslove asfaltiranja.
Gradonačelnik Rajn pružio je informaciju o objavljenim javnim natječajima za financiranje programa/projekata udruga od interesa za Grad Križevce u 2018. koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti, sporta i rekreacije kao i o objavljenom Javnom pozivu za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, a više možete vidjeti OVDJE.
Pročelnik Nervo pružio je informaciju o odobrenim programima zaštite nepokretnih kulturnih dobara za financiranje od strane Ministarstva kulture. Gradu je tako odobreno 1.030.000,00 kuna i to za uređenje Crkve sv. Petra u Apatovcu, Crkve sv. Katarine u Erdovcu, Crkve sv. Margarete u Gornjem Dubovcu, Kuće Oštrić u Križevcima, Crkve sv. Ane s pavlinskim samostanom, Crkve sv. Florijana, za Židovske arkade na Gradskom groblju, za Katedralu sv. Trojice i za Kuriju Zdenčaj u Velikom Ravnu.

IMG 7021

Nazad na vrh