>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci je prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova "Izvođenje radova energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije na Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" u Križevcima" objavila na Elektroničkom oglasniku javne nabave savjetovanje s gospodarskim subjektima.

 

VIJEST

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu izvršiti uvid u cjelokupnu Dokumentaciju za nabavu, troškovnike i projektnu dokumentaciju i dati primjedbe i prijedloge na iste do 12.4.2018. godine. Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge te o tome izraditi Izvješće koje će biti objavljeno na internetskim stranicama. Nakon provedenog postupka savjetovanja, pokrenut će se otvoreni postupak javne nabave.

Nazad na vrh