>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

Udruga gradova održala je proteklog vikenda u Križevcima obuku članova gradskih vijeća (trening vijećnika) te članova savjeta mladih. Dosadašnja iskustva u provedbi obuke koja je održana u više od 40 lokalnih jedinica pokazala su značaj i višestruke koristi koje ovo dvodnevno druženje (i učenje) ima po članove vijeća, ali i za ostale sudionike u obuci.

edukacija

Programom i temama obuke obuhvaćena su gotovo sva pitanja bitna za rad vijećnika, od onih više teorijskih, o Ustavu i propisima, do onih praktičnih i životnijih koja se odnose na rad vijeća, ulogu vijećnika, suradnju, dijalog i zastupanje interesa i stajališta.
Program se odvija kroz nekoliko interaktivnih modula, a interaktivnost programa ogleda se u aktivnom sudjelovanju svih polaznika u vježbama, u raspravi i „igri uloga“, zastupanju svojih stajališta, te u osmišljavanju i provedbi lobiranja.
Obuka je trajala dva dana, provodili su je certificirani treneri, profesionalci s iskustvom u lokalnoj samoupravi.

dan grada 2018

Najava događanja

26Tra
26.04.2018. 18:00 - 27.04.2018. 19:00
Predstava: Svadba
1Svi

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh