>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U ponedjeljak 19. svibnja 2014. održana je 11. sjednica Kolegija koju je sazvao gradonačelnik Branko Hrg, a prisustvovali su joj njegovi zamjenici Tomislav Katanović i Ivan Vuk, potpredsjednica Gradskog vijeća Renata Husinec, pročelnici Upravnih odjela Grada: Ana Lukačić Lojen, Anđelko Nervo, Mladen Tenodi i Darko Masnec te projektantica Božena Tinodi.

kolegij11

 Razmatrani su prijedlozi izmjena i dopunama Programa i Plana javnih potreba na području Grada Križevaca za 2014. Godinu za gradske ustanove budući da se po nedavno donesenom planu ujednačavanja gradskog proračuna, ide na 10% smanjenja rashoda za zaposlene što uključuje zaposlenike gradske uprave i gradskih ustanova.

Raspravljalo se i o izmjenama programa vezanima uz komunalnu infrastrukturu na području Grada Križevaca, a gradonačelnik je istaknuo kako će se ove godine manje projekata financirati iz gradskog proračuna, no većeg zastoja u investicijama neće biti, budući da će se većina realizirati iz drugih izvora. Tako će se ove godine raditi na završetku prostora za knjižnicu, Hrvatske ceste uložit će u uređenje Koprivničke ulice, radi se na projektima za postavljanje semafora na dva raskrižja u Križevcima, Grad će zajedno sa ŽUC-om sufinancirati modernizaciju od Jelačićeve do Svetokriške ulice, radit će se na obnovi Sinagoge, u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca izgradit će se lift, a radova će biti i Hrvatskom domu.
Donesen je i Zaključak o pomoći poplavljenim područjima te će Grad Križevci pripomoći sa 10 tisuća kuna.
Sve su točke Dnevnog reda prihvaćene.

kolegij11-1


DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga izmjena i dopunama Programa i Plana javnih potreba na području Grada Križevaca za 2014. godinu:
a) u predškolskom odgoju i obrazovanju,
b) u osnovnom obrazovanju,
c) za dodatne programe u srednjim školama te učeničkim i studentskim potporama,
d) u kulturi,
e) u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi,
f) u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama,
g) u protupožarnoj zaštititi, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti,
2. Rasprava o prijedlogu:
a) Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2014. godini,
b) Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2014. godini,
c) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Križevaca u 2014. godini,
d) Programa o izmjeni Programa uređenja prostora na području Grada Križevaca u 2014.godini,
3. Rasprava o prijedlogu Programa u gospodarstvu za 2014. godinu,
4. Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu,
5. Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2014. godinu,
6. Rasprava o prijedlogu Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Križevaca,
7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja te premještanju i blokiranju vozila na području Grada Križevaca,
8. Razmatranje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Grada Križevaca za 2013. godinu,
9. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju mišljenja o načinu formiranja parcele zamjenskog puta u Apatovcu,
10. Razmatranje Zahtjeva o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora IV. faze za dovršenje rekonstrukcije Gradske knjižnice,
11. Donošenje zaključka o prihvaćanju Zapisnika:
a) s javnog izlaganja o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Gornji Čret,
b) s javnog izlaganja o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca,
c) s javnog izlaganja o prijedlogu III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Križevaca,
12. Razmatranje informacije o donošenju:
a) Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014. godini nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci,
b) Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u 2014. godini na nefinancijskoj imovini osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci,
c) Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci za 2014. godinu,
13. Donošenje Zaključka o pomoći poplavljenim područjima
14. Pitanja i prijedlozi.

dan grada 2018

Najava događanja

26Tra
26.04.2018. 18:00 - 27.04.2018. 19:00
Predstava: Svadba
1Svi

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u objektima Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci

 3d prikaz

 

Nazad na vrh