>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna

U utorak 27. svibnja 2014. održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca koju je sazvao predsjednik Dragutin Guzalić, a uz vijećnike prisustvovao joj je i gradonačelnik Branko Hrg, njegovi zamjenici Tomislav Katanović i Ivan Vuk, pročelnici Upravnih odjela za: gospodarstvo i financije Darko Masnec, stambeno-komunalnog Anđelko Nervo i društvenih djelatnosti mr.sc. Mladen Tenodi, tajnica Grada Ana Lukačić Lojen, predstavnici Gradskog savjeta mladih, direktor Komunalnog poduzeća d.o.o Goran Gregurek, voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću d.o.o. Dijana Dretar Mijač te projektantica Božena Tinodi.

vijece11

 

Na početku sjednice svi su se vijećnici odrekli svojih naknada za ovu sjednicu kako bi se taj novac preusmjerio za poplavom pogođena područja te će biti uplaćen na račun Crvenog križa.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Križevaca za 2013. godinu, pojasnila je Dijana Dretar Mijač iznoseći podatke o količinama i vrsti sakupljenog otpada, nabavljenim strojevima i vozilima, ali i planovima za ovu godinu. Tako je naglasila da se planira daljnje uređenje reciklažnog dvorišta sa spremištima za opasni otpad vrijednost 302 tisuće kuna uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zatim se planira zbrinjavanje folije za baliranje te nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta-kamiona. Naglašena je i odlična suradnja s Fondom kao i činjenica da se Grad Križevci uvijek spominju kao grad primjer kada je riječ o gospodarenju otpadom.

vijece12

Izglasan je i rebalans proračuna koji je bio nužan zbog nekoliko elemenata.

Kako je u siječnju 2014. godine primljena obavijest da je projekt EU Projekt razvoja biciklističkih staza odobren za sufinanciranje, da bi njegova provedba bila moguća, potrebno ga je bilo uvrstiti u Proračun Grada Križevaca za 2014. godinu.
Temeljem završnog obračuna Proračuna Grada Križevaca za 2013. godinu utvrđeno je da ostvareni konsolidirani gubitak prethodnih godina iznosi 10.602.063,99 kuna te je potrebno osigurati njegovo pokriće. Slijedom navedenog, potrebno je bilo u svim razdjelima smanjiti planirane rashode, uključujući i rashode zaposlenih, kako bi se moglo ostvarenim uštedama pokriti dio prenesenog gubitka. Napominje se da je razlog ostvarenja gubitka, kao što je obrazloženo uz završni obračun Proračuna za 2013. godinu, nedostatak sredstava za kapitalne izdatke u prethodnim godinama, najvećim dijelom zbog činjenice da nisu realizirane planirane prodaje poslovnih prostora i građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada. Osim toga, Grad iz vlastitih sredstava predfinancira EU projekte, a povrat se realizira 6-8 mjeseci po završetku kvartalnih izvještajnih razdoblja.

Budući da je došlo do smanjenja minimalnih zakonskih standarda za osnovne škole za 2014. godinu, bilo je potrebno izvršiti usklađenje sa zakonskim standardom, odnosno preraspodjelu unutar rashoda financiranih iz decentraliziranih sredstava kod osnovnih škola.

Kod proračunskih korisnika, promjene u planu prihoda najvećim se dijelom odnose na smanjenje ili povećanje prihoda za posebne namjene.
Kod Gradske knjižnice ''Franjo Marković'' Križevci došlo je do značajnijeg odstupanja očekivanih prihoda od pomoći iz proračuna, a što se najvećim dijelom odnosi na sredstva za završetak rekonstrukcije zgrade Multimedijskog kulturnog centra.
Kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca došlo je do smanjenja očekivanih vlastitih (tržišnih) prihoda, što se prije svega odnosi na prodaju i dostavu vode u ljetnim mjesecima u naselja u kojima nema javne vodovodne mreže.
Kod Pučkog otvorenog učilišta Križevci smanjeni su prihodi (i rashodi) po dva EU projekta koja Učilište provodi u suradnji s hrvatskim partnerima (Stepenica više u IT edukaciji, ''E4E'' Obrazovanje za zapošljavanje), koji su nositelji projekata te su svi prihodi i troškovi projekata, osim manje nabave opreme, planirani u proračunu partnera koji su nositelji projekata te koji vrše sva plaćanja.


Kako bi se očuvala likvidnost Grada i osiguralo premošćivanje vremenskog razgraničenja između rashoda i prihoda EU projekata, koji se ostvaruju 6-8 mjeseci po nastanku i plaćanju rashoda, planirano je podizanje kratkoročnog kredita u iznosu 7.900.000,00 kuna s kombiniranim modelom otplate, koji obuhvaća dio povrata kroz mjesečne obroke te dio povrata po primitku EU sredstava.
Gradonačelnik je rekao kako ovaj rebalans ne znači da u Gradu neće biti radova, već da će se oni financirati iz drugih izvora, a ne samo iz gradskog proračuna.

Ukupni konsolidirani prihodi Grada Križevaca i proračunskih korisnika za 2014. godinu smanjeni su za 5.488.764,01 kuna, od čega se 4.080.388,32 kuna odnosi na smanjenje prihoda Grada te 1.408.375,69 kuna na smanjenje prihoda proračunskih korisnika.


Sve točke Dnevnog reda usvojene su, a na kraju sjednice, predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Križevci Franjo Husinec upoznao je vijećnike sa pomoći koju su građani, ustanove, udruge, tvrtke donijeli u Crveni križ, a koja je u dva konvoja otpremljena na područje Slavonije, pozvavši sve i dalje na solidarnost s onima koji su sve izgubili.

Dnevni red možete vidjeti OVDJE.

Nazad na vrh