>

4

GRADSKA UPRAVA - naslovna


U ponedjeljak 23. prosinca 2013. održana je 6. Sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca koju je sazvao predsjednik Dragutin Guzalić, a uz vijećnike prisustvovao joj je i gradonačelnik Branko Hrg, njegov zamjenik Ivan Vuk, pročelnici Upravnih odjela za: gospodarstvo i financije Darko Masnec, stambeno-komunalnog Anđelko Nervo i društvenih djelatnosti mr.sc. Mladen Tenodi, potpredsjednici Županijske skupštine Ivan Knok i Goran Gregurek, predstavnici Vijeća Srpske nacionalne manjine, predstavnici Gradskog savjeta mladih, osnovnih škola, dječjih vrtića te ustanova u kulturi na području Grada, Gradskog savjeta mladih, Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, Zajednice tehničke kulture, Zajednice športskih udruga Grada Križevaca i Gradskog društva Crvenog križa.

vijece 6

 

Jedna od točaka Dnevnog reda bila je i donošenje proračuna, a obrazloženje je dao gradonačelnik Branko Hrg.

Proračun Grada Križevaca za 2014.godinu planiran je u iznosi od 83.638 176,00 kuna, a njegovo povećanje u odnosu na 2013. detaljno je obrazloženo.

Oko 10 milijuna kuna prihoda planirano je iz sredstava EU fondova, i to na temelju prihvaćenih projekata i potpisanih ugovora, dok je 10 milijuna kuna prihoda predviđeno od kreditnog zaduženja.

Grad Križevci ima postojeći kredit čija otplata završava 2016. godine. Obzirom na velike potrebe investiranja u infrastrukturu, za što postoje ishođene građevinske dozvole(Istarska i Frankopanska ulica, precrpna stanica u Apatovcu), čije će važenje isteći, te potrebu proširenja deponije otpada koja će se koristiti do stavljanja u funkciju regionalnog odlagališta, i naravno nedostatak novaca od redovnih prihoda za tako velike infrastrukturne projekte, potrebno je kreditno zaduženje za cca 10 milijuna kuna.

Drugi dio većih jednokratnih prihoda odnosi se na sredstva iz EU fondova. Najvećim dijelom vezano uz projekt razvoja turizma koji provodi Upravni odjel za gospodarstvo i financije, te projekte koje provodi POU Križevci. I ovdje se radi o više od 10 milijuna kuna prihoda. Važno je naglasiti da Grad mora sva ova sredstva pratiti po realizaciji projekta, a potom tražiti povrat od EU fonda, a to je i jedan od razloga zašto se veliki infrastrukturni projekti ne mogu financijski pratiti iz redovnih prihoda.

„Kod planiranja Proračuna vodila se briga da sve institucije grada mogu nesmetano funkcionirati, naravno uz maksimalnu štednju. U narednoj godini očekujemo početak rada Doma za starije i nemoćne pa je za subvencije smještaja naših umirovljenika također planiran određen iznos sredstava, dok će jedan dio snositi županija.” rekao je gradonačelnik govoreći o proračunu.

Naglasio je i kako ga raduje činjenica da je naredna godina, godina prvih investitora u poslovnoj zoni G. Čret, prvi ugovori su potpisani, a za poduzetnike je predviđen čitav niz poticajnih mjera. Privođenjem kraju izgradnje ceste do Križevaca otvaraju su znatno veće mogućnosti, a očekuje se da će njenim završetkom interes za ulaganje u zonu biti pojačan.

Proračunom su predviđena sredstva za sela, bilo putem djelovanja mjesnih odbora, bilo ulaganjima u infrastrukturu. Pri kraju je ishođenje velikog broja građevinskih dozvola za izgradnju vodovoda, a dio gradnje je i planiran.

Grad je kandidirao dosta projekata na natječajima, a već početkom godine trebali bi se znati i rezultate nekih. Jedan od važnih projekata je izgradnja sportske dvorane kod OŠ Ljudevita Modeca, isti je kandidiran za EU fond putem resornog ministarstva. Tijekom godine planiran je završetak projektiranja bivših hangara i nominacija za financiranje preuređenja i dogradnje iz EU fonda preko Ministarstva regionalnog razvoja. Nominiran je i projekt izgradnje 4 km biciklističke staze i nogostupa kroz ulice M. Kiepacha, Gundulićevu, Bana J. Jelačića, Svetokrišku te uređenje parkirališta kod bazena.

Planirano je modernizacija cestovnih odvojaka u V. Potočcu i Širokom Brezju.

Uz već ugovorene radove na adaptaciji i preuređenju nekadašnje sinagoge, rekonstrukciji i uređenju Istarske ulice, početku radova na uređenju Frankopanske, Križevci u narednoj godini mogli biti gradilište u velikom dijelu.

U suradnji sa Hrvatskim cestama očekuje se izrada projektne dokumentacije za semafore na križanjima Supilove, Smičiklasove i Pušće, te na križanju Gundulićeve, Jelačićeve i Koprivničke kao i za rekonstrukciju državne ceste na relaciji Bojnikovec-V. Raven(zavoji).

U narednoj godini trebala početi izgradnja drugog pružnog kolosijeka D. Selo - Križevci.

Proračun je donesen sa 14 glasova za i 6 protiv.

Sve točke Dnevnog reda usvojene su, a Dnevi red možete vidjeti OVDJE.

Nazad na vrh