BP NET

"Razvoj modela prekogranične suradnje između poslovnih parkova - BP NET"

BP Net je mreža poslovnih parkova (zona) iz Nagyatáda, Križevaca i Postojne.
Poslovna zona Prestranek nalazi se u jugozapadnom dijelu Slovenije i prostire se na površini od 19 ha. Poslovni park u Nagyatadu će se nalaziti u nekadašnjim barakama Budai Nagy Antal koje leže na površini od 57 ha. Ta površina uključuje i 22 ha iz oštećenog područja koje će biti oslobođeno i stavljeno u funkciju. Razvoj poslovnog parka Nagyatáda ima cilj udomiti mala i srednja poduzeća isto kao i velika poduzeća koji imaju potrebu za većim prostorom. Poslovni park u Nagyatádu će izgraditi inkubator koji će pružati razne usluge svojim stanarima, posebice kao pomoć novo-stvorenim poduzećima. Poslovna zona Gornji Čret nalazi se u Križevcima i Lemešu Križevačkom u Koprvničko-križevačkoj županiji, u području mreža važnih prometnih cesta i pruga. Glavna pruga Botovo - Koprivnica - Križevci - Zagreb prolazi uz Zonu sa sjeverne strane dok sa istočne strane prolazi županijska cesta. Ubrzo će proći uz ovu zonu i brza cesta Križevci - Zagreb koja će spojiti BP Net i sa mrežom državnih cesta. Gornji Čret leži na površini od 45,6 ha od kojih 35 ha je raspoloživo za prodaju a sama poslovna zona je u 100% državnom vlasništvu. Isto kao i za poslovni park u Nagyatadu, u Gornjem Čretu je predviđena izgradnja inkubatora i uspostava specijaliziranih usluga za mala i srednja poduzeća.

Glavni ciljevi BP Net-a

 • Unapređenje suradnje između regionalnih struktura kroz razvitak mreže za prekograničnu suradnju poslovnih parka
 • Pripreme modela javnog privatnog partnerstva (PPPM) za uspostavu i upravljanje poslovnih parkova i koji će uključiti zajednički program prekogranične suradnje koji je orijentiran na mala, srednja i velika poduzeća

Specifični ciljevi BP Net-a

 • Prekogranična Suradnja
 • Transparencija i bolje prekogranično poslovanje i prilika za suradnju
 • Prijenos iskustava i pozitivne prakse (radionice, sastanci, itd.)
 • Razvoj usluga za mala, srednja i velika poduzeća za poboljšanje prekogranične suradnje
 • Zajedničko unapređenje prekograničnog poslovanja i suradnje
 • Razvoj prekogranične mreže između parkova
 • Priprema zajedničkih uslužnih programa
 • Povećanje zaposlenosti
 • Dolazak novih poduzetnika i poduzetničkih ideja
 • Povećanje lokalne konkurentnosti

Rezultati Projekta

Projektom "Razvoja modela prekogranične suradnje između poslovnih parkova" za Gornji Čret su izrađeni:

 • Zajednički model upravljanja zonom
 • Zajednički website
 • Brošura BP Net "Gornji Čret"
 • Poslovni plan
 • Urbanistički Plan

Brošura BP NET

.pdfBP Net - Gornji Čret

.pdfBP Net - Nagyatádi Üzleti Park

Moguće usluge u zonama

 • smještaj za obrte i namjena prostora u svrhu proizvodnje (mala i srednja poduzeća)
 • ponuda objekata za komunalne usluge (skladišta, terminali za kamione i sl.) te drugi slični objekti i namjena prostora koji nemaju negativan utjecaj na okoliš i na lokalno stanovništvo.
 • poduzetnički inkubator (usluge koje omogućavaju samostalne poslovne aktivnosti u prostoru zone i usluge koje predstavljaju dodanu vrijednost zone)

Model upravljanja BP Net mreže