BP NET

"Razvoj modela prekogranične suradnje između poslovnih parkova - BP NET"

U svrhu ostvarivanja umanjenja razlike u stupnju razvoja regija zemalja članica kao i šireg europskog prostora, Europska Unija otvorila je fondove iz programa Zajedničke inicijative INTERREG III A za poticanje prekogranične suradnje. U tom smislu, Hrvatska ima pravo na prijavu projekata za sufinanciranje iz sredstava CARDS ili Phare programa za razdoblje 2004-2006, a Slovenija i Mađarska svoj doprinos daju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) za isto razdoblje.

Postojna (Slovenija), Nagyatád (Mađarska) i Križevci (Hrvatska) sa projektom: "Razvoj modela prekogranične suradnje između Poslovnih Parkova" ili BP Net ostvarili su jednu priliku za zajedničku suradnju i osigurali fondove u sklopu Zajedničke inicijative INTERREG III A, Program za susjedstvo Slovenija - Mađarska - Hrvatska 2004 - 2006.

Prekogranična Suradnja

BP Net je projekt u sklopu INTERREG III A, Program za susjedstvo Slovenija - Mađarska - Hrvatska 2004 - 2006. u prioritetu I inicijative INTERREG IIIA, ekonomsko-socijalna kohezija i razvoj ljudskih potencijala sa mjerom 1.1. zajednički gospodarski prostor ”